Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / merry christmas 2015 [40]

ภาพประทับใจในเทศกาลแห่งรักและการแบ่งปัน หนูๆ อนุบาลจัดกิจกรรมส่งความสุขให้ผู้บริหาร และคณะผู้บริหารได้มอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับหนูๆอนุบาลทุกคน