Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / รวมภาพกิจกรรม อนุบาลเทพมิตร ปีการศึกษา 2558 / merry christmas 2015 [40]

ภาพประทับใจในเทศกาลแห่งรักและการแบ่งปัน หนูๆ อนุบาลจัดกิจกรรมส่งความสุขให้ผู้บริหาร และคณะผู้บริหารได้มอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับหนูๆอนุบาลทุกคน