Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 / กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4 ธ.ค. 2558 [20]

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพล พรหมเจียม ผู้อำนวยการแขวงการทางสุราษฎร์ธานี (ตัวแทนคุณพ่อ เป็นประธาน ระดับมัธยมศึกษา) และพันตำรวจโท ศราวุฒิ โคกพูล รองผู้กำกับการสืบสวนสถานีตำรวจภูธรบ้านนาเดิม(ตัวแทนคุณพ่อ เป็นประธาน ระดับประถมศึกษา) ได้กล่าวให้โอวาสแก่นักเรียน พร้อมด้วยบาทหลวงยุทธการ ยนปลัดยศ ผู้จัดการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ให้เกียรติร่วมพิธีและมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนคุณพ่อที่ให้เกียรติมาร่วมงาน