Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา 2558 / บริจาคโลหิต 25 พฤศจิกายน 2558 [2]

กิจกรรมบริจาคโลหิต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มบริหารงานทรัพยากรเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้ปกครอง ครู นักเรียนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา