Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / วันที่ 14 มกราคม 2563 [1]

#ความซื่อสัตย์ของพี่ หนูอนุบาลขอชื่นชม #พี่วรวรรณ สุวรรณบุตร พบกระเป๋าเงินของน้องเด็กเล็ก พี่ได้นำมามอบคืนให้กับน้อง #ขอบคุณพี่มากๆนะคะ