Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / กิจกรรม ค่ายปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ม ต้น ปีการศึกษา 2562 [4]

กิจกรรมค่ายปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ม ต้น ห้องโครงการ ม.1-3 ปีการศึกษา 2562 ณ สวนนงนุช พัทยา จ. ชลบุรี