Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / กาพย์เห่ชมเครื่องคาว-หวาน [13]

ความรู้ คู่ความสนุก นักเรียนชั้น ม.1 วันนี้ดูมีความสุขเป็นพิเศษ กับการได้ลงมือทำอาหารที่มีปรากฏอยู่ใน "กาพย์เห่ชมเครื่องคาว-หวาน" พระราชนิพนธ์ในล้นเกล้า รัชกาลที่ 2 ในความดูแลของมิสอุไร ใจปลื้ม ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และครูสายชั้น ม.1