Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / คว้าแชมป์โอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO 2019 [5]

สมกับเป็นเทพมิตรศึกษา!! คว้าแชมป์โอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO 2019 ระดับประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 สำเร็จ ได้เป็นตัวแทนประเทศไปแข่งต่อในระดับนานาชาติ ผลการแข่งขัน WRO2019 (World Robot Olympiad 2019) ชิงแชมป์ประเทศไทย ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2562 นักเรียนทีมหุ่นยนต์โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ได้รับรางวัลดังนี้ รอบ CAMP OF THE CHAMP ได้รับ รางวัล THE WINNER CAMP OF THE CHAMP รุ่น 19 ปี นายกิตติพันธ์ วิเศษวงษา มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 นายภัทรงค์ สมบัติแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 รอบ CAMP OF THE CHAMP ได้รับ รางวัล THE WINNER CAMP OF THE CHAMP รุ่น 15 ปี เด็กชายนันทวัฒน์ อานาม มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เด็กชายเพชร เทือกสุบรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัล ชนะเลิศ แชมป์ประเทศไทย เด็กชายนันทวัฒน์ อานาม มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 เด็กชายเพชร เทือกสุบรรณ มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายกิตติพันธ์ วิเศษวงษา มัธยมศึกษาปีที่ 6/9 นายภัทรงค์ สมบัติแก้ว มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 รอบชิงชนะเลิศประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายณัฐวุฒิ ซิ้มเจริญ มัธยมศึกษาปีที่ 3/9 เด็กชายพีระณัฐ บุญเรือง มัธยมศึกษาปีที่ 2/9 เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ รอบนานาชาติ ณ ประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2562