Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน 2562 [28]

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอล รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 รุ่นอายุไม่เกิน 18ปี ชาย ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม. พ.ศ2562 ถึงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562 ณ สนามโรงเรียนเทพมิตรศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี