Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO 2019 [7]

ผลการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO 2019 รอบชิงชนะเลิศภูมิภาค (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี - นายกิตติพันธ์ วิเศษวงษา - นายภัทรงค์ สมบัติแก้ว รางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี - เด็กชายนันทวัฒน์ อานาม - เด็กชายเพชร เทือกสุบรรณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี - เด็กชายนรวิชญ์ หัสโสะ - เด็กชายเอกอธิษฐ์ ทองขาว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี - เด็กชายณัฐวุฒิ แซ่ซิ้ม - เด็กชายพีระณัฐ บุญเรือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี - เด็กชายอชิระ ก่อเกียรติสกุล - เด็กชายณัฐวัฒน์ ช่วยเกิด