Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2558 / การแข่งขันหุ่นยนต์ WRO 2015 [8]

การแข่งขัน World Robot Olympiad 2015 เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวเทพมิตรศึกษากับการคว้าอันดับที่ 6 ของโลกในรายการแข่งขัน World Robot Olympiad 2015 ณ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ รุ่น Junior Highschool ระหว่างวันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2558 ...... ซึ่งโรงเรียนเทพมิตรศึกษามีคะแนนการแข่งขันเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยจากตัวแทนประเทศไทยทั้ง 4 ทีม และจากทั่วโลกมีตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 88 ทีม ในรอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษาทำคะแนนได้ 150 เต็มด้วยเวลา 69.25 วินาที เมื่อจัดอันดับได้ที่ 6 ของโลก .... ขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนนักเรียนและครูที่ปรึกษา ผู้พัฒนาโปรแกรม นายภัทรพล ชูณรงค์ ผู้ออกแบบและประกอบหุ่นยนต์ นายวรปรัชญ์ จันทร์ปาน และนายชิษณุพล เฉลิมฉัตรรัศมี ที่ปรึกษา คุณครูณัฎฐ์รียา พรหมคีรี และคุณครูพรรณทิพา ก่อเกียรติสกุล