Thepmitrsuksa School Gallery

Home / กิจกรรม ลูกเสือ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา / วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [14]

- วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีคุณครูชนก ณ วาโย ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานส่งเสริมความสามารถพิเศษฯ เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่ลูกเสือ – เนตรนารี ณ สนามอเนกประสงค์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา