Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / การสัมมนาครูโรงเรียน ในสังกัดสังฆมณฑลฯ ณ โรงแรมบรรจงบุรี [32]

ระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมงานชุมนุมครู โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี โอกาสครบรอบ 50 ปี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับโล่เกียรติคุณ “บุคลากรแห่งความภาคภูมิใจ” ในโอกาสนี้ด้วย