Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ธนาคารความดี / นักเรียนการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทพมิตรศึกษาทำความดีเก็บกระเป๋าเงินได้ ตรงเยื้องกับห้างโคลิเซียมสุราษฎร์ธานี [3]

นักเรียนการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทพมิตรศึกษาทำความดีเก็บกระเป๋าเงินได้ ตรงเยื้องกับห้างโคลิเซียมสุราษฎร์ธานี ในกระเป๋ามีเงินจำนวน 10,000บาทและเอกสารบัตรสำคัญอีกหลายใบครับ และนำส่งตำรวจ ขณะนี้เจอผู้ที่ทำหายแล้วครับ นักเรียนมีรายชื่อดังนี้ 1.นายกิตติพิชญ์ นพฤทธิ์ 2.นายเชาวพัฒน์ สีขาว 3.ด.ญ.ทิฐินันท์ รักบำรุง 4.น.ส.พิชญ์สินี จันทร์แจ่มใส 5.น.ส.ศิริพรรณ วงวินิจ และให้เงินเป็นน้ำใจกับนักเรียนทั้ง5คนจำนวน 1,000บาทครับ