Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / ผลสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม ปีการศึกษา 2561 [6]

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม ได้แก่ ด.ญ. วรรณิดา สวนพลอย ด.ช. วรัญญ์ ทองตำลึง ด.ช. โชตินันทื พัฒน์ชนะ ด.ญ. กานต์พิชชา ณ วาโย ด.ช. ปัณณ์ สุวรรณแสง...