Thepmitrsuksa School Gallery

Home / วงโยธวาทิตโรงเรียนเทพมิตรศึกษา / นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ทำการแสดงดนตรี หารายได้สมทบทุน จำนวน 20,000 บาท ให้กับสมาคมผู้พิการ [18]

นักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ทำการแสดงดนตรี หารายได้สมทบทุน จำนวน 20,000 บาท ให้กับสมาคมผู้พิการ แลผู้ปกครองคนพิการผู้ชรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี