Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันไอดอล [1]

ขอแสดงความยินดี และ ช่วยเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนเทพมิตรศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันไอดอล9 เป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปเข้าร่วมประกวดระดับภาคใต้ที่ห้างจังซีลอน จ.ภูเก็ต ในวันที่23กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อคัดเลือกไประดับประเทศต่อไป Ti033นายสรวิชญ์ แก้วประเสริฐ Ti034นางสาววิลาสินี พาลเสือ Tio075นายรัชชานนท์ แซ่เตีย