Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2561 / งานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 [22]

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานวันการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3 และขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" ประจำปี 2561 และคุณครูที่ได้รับรางวัล "ครูเอกชนดีเด่น" ประจำปี 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี