Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมงาน และชมนิทรรศการ “การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ ฝึกอบรม 108 วิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 28 [11]

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมงาน และชมนิทรรศการ “การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ ฝึกอบรม 108 วิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561” ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น จังหวัดสุราษฎร์ธานี