Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / รางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็ว (จินตคณิต) Brain Balancing ชิงแชมป์ภาคใต้ [2]

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันคิดเลขเร็ว (จินตคณิต) Brain Balancing ชิงแชมป์ภาคใต้ ครั้งที่ 11เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ณ เซ็นทรัล พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี