Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2561 / บรรยายความรู้ด้านสหประชาชาติ ตามโครงการกรมองค์การระหว่างประเทศและสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยสัญจร โดย เอกอัครราชทูตอัจฉรา เสริบุตร [6]

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้ารับฟังบรรยายความรู้ด้านสหประชาชาติ ตามโครงการกรมองค์การระหว่างประเทศและสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทยสัญจร โดย เอกอัครราชทูตอัจฉรา เสริบุตร ผู้แทนสมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ นางสาวอานิสา บูรพาชัยศรี นักการทูตปฎิบัติการ และนายศรวุช นรภูมิพิภัชน์ นัการทูตชำนาญการ เป็นผู้บรรยายมอบความรู้ให้แก่นักเรียน ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา