Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2561 / โรงเรียนเทพมิตรศึกาษา ร่วมกับเหล่าสภากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ขึ้น [8]

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานอนามัยโรงเรียนเทพมิตรศึกาษา ร่วมกับเหล่าสภากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ขึ้น ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา