Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2561 / กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านวิทย์ - คณิต - อังกฤษ ระดับประถมศึกษาผ่านกระบวนการค่ายบูรณาการวิทย์ - คณิต – อังกฤษ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อำเภอพรหมคีรี [6]

วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนห้องโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทย์ – คณิต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านวิทย์ - คณิต - อังกฤษ ระดับประถมศึกษาผ่านกระบวนการค่ายบูรณาการวิทย์ - คณิต – อังกฤษ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช