Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2561 / กิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ระลึกถึงผู้ก่อตั้ง (พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต พระสังฆราชไมเกิ้ลประพนธ์ ชัยเจริญ) และฉลององค์อุปถัมภ์โรงเรียน อัครเทวดาราฟาเอล [14]

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล จัดกิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ระลึกถึงผู้ก่อตั้ง (พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต พระสังฆราชไมเกิ้ลประพนธ์ ชัยเจริญ) และฉลององค์อุปถัมภ์โรงเรียน อัครเทวดาราฟาเอล โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการเป็นประธานในพีธี ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา