Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2561 / สถาบัน Brain Balancing จัดกิจกรรมอบรมครูผู้สอนจินตคณิต [15]

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารงานส่งเสริมความสามารถพิเศษ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับสถาบัน Brain Balancing จัดกิจกรรมอบรมครูผู้สอนจินตคณิต โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และเพิ่มเทคนิคการเรียนการสอน ให้กับครูผู้สอนให้มีพื้นฐานมากยิ่งขึ้น