Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / สถาบัน Brain Balancing จัดกิจกรรมอบรมครูผู้สอนจินตคณิต [15]

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 กลุ่มบริหารงานส่งเสริมความสามารถพิเศษ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับสถาบัน Brain Balancing จัดกิจกรรมอบรมครูผู้สอนจินตคณิต โดยการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา และเพิ่มเทคนิคการเรียนการสอน ให้กับครูผู้สอนให้มีพื้นฐานมากยิ่งขึ้น