Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2561 / พิธีเสก และวางศิลาฤกษ์ “อาคารโยเซฟ” [7]

วันที่ 13 กันยายน 2561 พิธีเสก และวางศิลาฤกษ์ “อาคารโยเซฟ” ประกอบพิธีเสก และวางศิลาฤกษ์ โดย มุขนายก โยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล ณ มณฑลวางศิลาฤกษ์บริเวณศาลาภิรมทัศน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา