Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / พิธีเสก และวางศิลาฤกษ์ “อาคารโยเซฟ” [7]

วันที่ 13 กันยายน 2561 พิธีเสก และวางศิลาฤกษ์ “อาคารโยเซฟ” ประกอบพิธีเสก และวางศิลาฤกษ์ โดย มุขนายก โยเซฟประธาน ศรีดารุณศีล ณ มณฑลวางศิลาฤกษ์บริเวณศาลาภิรมทัศน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา