Thepmitrsuksa School Gallery

Home / งานอนามัย / กลุ่มงานอนามัย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต [9]

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 กลุ่มงานอนามัย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตขึ้น ณ ห้องสมุดประถมศึกษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา