Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / วงโยธวาทิตโรงเรียนเทพมิตรศึกษา / พิธีไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์ [8]

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 พิธีไหว้ครูดนตรีนาฏศิลป์