Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / รวมภาพกิจกรรม อนุบาลเทพมิตร ปีการศึกษา 2561 / ร่วมพิธีถวายเคร่ื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ [6]

วันที่่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะครูระดับปฐมวัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเคร่ื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี