Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2561 / กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 [14]

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริหารงานจิตตาภิบาล ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น โดยมีคุณแม่กาญจนา ปุริมายตา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการฝ่ายบริหารทั่วไป สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติมาเป็นประธาน และมอบโอวาทดีๆให้กับลูกๆทุกคน ในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ