Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ได้ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมรับการประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 [2]

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ได้ร่วมเป็นเกียรติ และร่วมรับการประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 ในนามตัวแทนผู้นำศาสนาคริสต์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอบคุณภาพ-ข่าว // กองวิชาการและแผนงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี