Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เดินทางไปร่วมกิจกรรมฟังธรรม ถวายเทียนพรรษา และหล่อเทียนพรรษา ณ วัดพัฒนาราม [18]

วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เดินทางไปร่วมกิจกรรมฟังธรรม ถวายเทียนพรรษา และหล่อเทียนพรรษา ณ วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี