Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2561 / สำนักงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้เข้ามามอบอุปกรณ์กำจัดยุง [3]

วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 สำนักงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ได้เข้ามามอบอุปกรณ์กำจัดยุง อาทิเช่น สเปรย์กำจัดยุงให้กับกลุ่มงานอนามัยโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เพื่อดำเนินการป้องกันต่อไป