Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ผลการแข่งขัน รางวัล ความภาคภูมิใจ / การแข่งขันกีฬาเทควันโดระดับนานาชาติ 12th World Taekwondo Culture Expo 2018 [5]

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายพศวิชญ์ จารุรัตน์ ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และเด็กชายปัณณฑัต ภูมิไชยา ที่ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน จากการแข่งขันกีฬาเทควันโดระดับนานาชาติ " 12th World Taekwondo Culture Expo 2018 " ในระหว่างวันที่ 11-18 กรกฏาคม 2561 ณ จังหวัดมูจู ประเทศเกาหลีใต้