Thepmitrsuksa School Gallery

Home / กิจกรรม ลูกเสือ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา / พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ปีการศึกษา 2561 [14]

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา