Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2561 / คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 เข้าร่วมฟังธรรม จากพระวิทยากร [9]

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 เข้าร่วมฟังธรรม จากพระวิทยากร พระครูวินัยธรมงคล อคฺคธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาวาส ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา