Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร อนุบาลเทพมิตร / รวมภาพกิจกรรม อนุบาลเทพมิตร ปีการศึกษา 2561 / มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 [4]

วันที่ 11 มิ.ย. 61 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการศึกษาปฐมวัย ได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทานระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการแข่งขันเล่านิทานระดับภาคใต้