Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ศิษย์เก่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษารุ่นปี 58 และ59 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับน้องๆ [6]

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 นักเรียนศิษย์เก่าโรงเรียนเทพมิตรศึกษารุ่นปี 58 และ59 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มาจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมราฟาเอลโรงเรียนเทพมิตรศึกษา