Thepmitrsuksa School Gallery

Home / กิจกรรม นักศึกษาวิชาทหาร / ผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการทดสอบร่างกาย ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารค่ายวิภาวดี [5]

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการทดสอบร่างกาย ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารค่ายวิภาวดี มีผู้สอบผ่านจำนวน 43 คน