Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2561 / กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากในนักเรียนชั้นประถมศึกษา และเคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุในนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 [5]

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 งานอนามัยโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานทันตสาธารณสุข จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากในนักเรียนชั้นประถมศึกษา และเคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุในนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6