Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / ประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพครูให้มีศักยภาพจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน [3]

ผู้บริหาร และตัวแทนครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษาเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพครูให้มีศักยภาพจัดการเรียนการสอนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชน เพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2561 ณ. ห้องลิลลี่ 1 โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี