Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ได้มีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ วันที่ 11 เมษายน 2561 [19]

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษาได้มีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ วันที่ 11 เมษายน 2561