Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / ขอแสดงความชื่นชม "เด็กชายมงคล สังหอม นักเรียนระดับชั้น ม.1/6 และเด็กชายธีระภัทร แซ่อุ้ย นักเรียนระดับชั้น ม.1/3" นักเรียนของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา [2]

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ขอแสดงความชื่นชม "เด็กชายมงคล สังหอม นักเรียนระดับชั้น ม.1/6 และเด็กชายธีระภัทร แซ่อุ้ย นักเรียนระดับชั้น ม.1/3" นักเรียนของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา และน้องๆนักเรียนเยาวชนอีก 4 คน ที่พบกระเป๋าของนักท่องเที่ยว ณ จุดชมวิวของเกาะพงัน จึงนำส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจสอบพบว่าภายในกระเป๋ามีเงินสดธนบัตรยูโร ธนาบัตรไทย พร้อมบัตรเครดิต และโทรศัพท์มือถือ รวมมูลค่า 3 หมื่นบาท ถือว่านักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี จึงสมควรได้รับการยกย่อง ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว จาก Facebook ตระเวนข่าว 3