Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / คณะครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา [6]

คณะครูโรงเรียนเทพมิตรศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2560) โดย สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า