Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ [3]

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ชิงชนะเลิศระดับภาคใต้ ครั้งที่ 8 ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561