Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / มอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 4.00 ประจำปีการศึกษา 2560 [17]

วันที่ 29 มีนาคม 2561 บาทหลวงทรงราชย์ ศรีระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ให้เกียรติเป็นประธาน มอบเกียรติบัตร และเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี 4.00 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา