Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / กลุ่มบริหารงานจัดการศึกษา จัดให้มีการประชุมกลุ่มบริหารงานต่างๆ เพื่อวางแผนปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2561 [14]

วันที่ 22 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานจัดการศึกษา จัดให้มีการประชุมกลุ่มบริหารงานต่างๆ เพื่อวางแผนปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา