Thepmitrsuksa School Gallery

หน้าหลัก / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / กลุ่มบริหารงานจัดการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมครูและบุคลากร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่ผ่านมา [12]

ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานจัดการศึกษา จัดกิจกรรมประชุมครูและบุคลากร เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ที่ผ่านมาของปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมราฟาเอล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา