Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / กลุ่มบริหารงานบุคลากร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จัดให้มีกิจกรรม ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับครูและบุคลากร [30]

วันที่ 5 มีนาคม 2561 กลุ่มบริหารงานบุคลากร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง จัดให้มีกิจกรรม ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ณ ห้องสมุดประถมศึกษา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา