Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / พิธีมอบวุฒิบัตร ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 [42]

วันที่ 3 มีนาคม 2561 พิธีมอบวุฒิบัตร ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ.โรงเรียนเทพมิตรศึกษา