Thepmitrsuksa School Gallery

Home / ข่าวสาร เทพมิตรศึกษา / ภาพ-ข่าวกิจกรรม ปีการศึกษา ปี2560 / ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกันช่วยเหลือครอบครัวของ นักเรียน ที่บ้านเกิดเหตุเพลิงไหม้ [6]

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ร่วมกันช่วยเหลือครอบครัวของนายสันห์ปัฐณ์ หนูจันทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเด็กชายณัฐภาษ หนูจันทร์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นักเรียนของโรงเรียนเทพมิตรศึกษา ที่บ้านเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยทางโรงเรียนได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ในด้านสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น รวมถึงเงินสดจำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวของนักเรียนต่อไป